Công nhận phường, xã thành phố Trà Vinh đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo tiểu học năm 2022


.